Årsmötet, som avhölls den 8 dec. på Åregården, hade samlat 55 personer vilket är rekord för föreningen.
Nytt namn i styrelsen blir Peter ”Rulle” Malmquist som övertar Elisabeth Weidlerts suppleantplats eftersom hon flyttat till Stockholm. Rulle har återvänt till Åre efter några års exil och återfinns nu på ICA Björnänge.
Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften skall höjas till 100 kr. De som redan betalt 75 kr för 2011 går fria.
Efter årsmötesförhandlingarna visade Anders Hedström smalfilm från 40-talets Åre. Mycket intressant. Även bitar ur en nyfunnen film av Olle Rimfors innehållande bl.a alpinträning på Mörvikshummeln visades.

Efter årsmötet samlades 47 st till den gemensamma buffémiddagen som var mycket uppskattad. Även här deltagarrekord.

Styrelsen kommer att skicka ut e-post/brev till alla medlemmar före årsskiftet med verksamhetsplanen och uppgift om nya medlemsavgiften.

Till dess tillönskas alla medlemmar en God Jul från styrelsen!