Om föreningen

Åre by & turistförening hette från början, när den bildades 1913, Åre Turistförening och föreningens verksamhet bestod av allt från att marknadsföra Åre till att ordna med promenadvägar och vandringsleder.

I dag sköter destinationsbolaget Åre Destination AB allt sådant och föreningen ägnar sig numera åt att vårda Åres turisthistoria och att vara ett forum för Årebor och Årevänner och en länk till näringslivet och kommunen i frågor som berör byns innevånare och turistutvecklingen.

Förutom medlemsavgifter så finansieras verksamheten med ett årligt bidrag från CO Rahms Stiftelse.