Hanna Moback, ordförande
Hanna

Arkeolog och kulturhistoriker som jobbat många år med att utveckla kulturhistoriska besöksmål runt om i Sverige.  Har ett hjärta som klappar för Åre; ett Åre i dåtid,  nutid och framtid. Anser att Åre har en historia som förtjänar mer synlighet, uppmärksamhet och uppskattning. Anser att Åres kulturhistoria är en outnyttjad tillgång för såväl bybor som entreprenörer och näringsidkare. Har försökt få ändring på det genom att göra skriften Huseyn, Åre Museum, Trollstigen och  nya informationsskyltar i Fröå – i samarbete med ÅRE Destination, och Åre by- och turistförening och Föreningen Fröå gruva.

 

Anita Nässlander, sekreterare
Anita

Jag har bott i Åre i större delen av mitt liv och Åres historia och  människorna som bor här har alltid intresserat mig. Under min tid i byn, så har den utvecklats enormt, det mesta positivt, men också endel som jag tycker hade kunnat göras på ett mer smakfullt sätt. Därför är jag med i föreningen för att kunna vara med och påverka och göra detta till en plats för alla att arbeta och trivas på.
Jag har arbetat med turism i hela mitt liv  och sedan 2002 utbildar jag ungdomar  inom event, det roligaste och mest energigivande man kan göra!

 

Arne Hafstad, suppleant
Arne

Min första kontakt med föreningen var när jag 1965, anställdes som föreståndare för Åres första turistbyrå. Bibbo Nordenskiöld var då ordförande och föreningen var den tidens ”destinationsbolag”. Har sedan till och från engagerat mig i styrelsearbetet, de senaste 7 åren som ordförande. Nu har jag med glädje överlämnat klubban till Hanna Moback. Åre har en otroligt intressant och väldokumenterad turisthistoria som föreningen vårdar. Min vision är att få vara med och utveckla vårt fina lilla ”turistmuseum” , som för tillfället är inrymt i Bergbanestationen på Fjällgården, till ett fullskaligt Turistmuseum för Åreområdet. Det kommer garanterat att bli en av reseanledningarna till vår by i framtiden.

 

Ewa Jerlinder Nord, kassör
Ewa

Jag har engagerat mig i Åre By- och Turistföreningen för att jag tycker att föreningen arbetar med saker som jag tycker är viktiga för Åre och Åres utveckling både för oss som bor i Åre men också för våra gäster som besöker oss. Har hela mitt liv arbetade i besöksnäringen, de senaste åren bl.a. med fokus på internationella målgrupper. Det mest unika för dem med Sverige och Åre är förstås vår kultur och våra traditioner och det tycker jag är viktiga frågor. Och på samma tema tycker jag att historien och kulturen är viktig att vårda  för oss som bor i en by som ständigt växer och utvecklas.

 

Helena Lindahl, vice ordförande
Helena

Som inflyttad till Åre är det i de fantastiska historierna om och människorna bakom det nutida Åre som jag och min familj får de rötter som vi låtit slå rot här växa sig starka i en mylla av tillhörighet, identitet och känsla för platsen. Utan den rika kulturhistoria som finns här och som också nu skapas av fast boende, turister och nyanlända, skulle byn vara utan själ. Jag är doktor i marknadsföring och lektor i turismvetenskap med fokus på platsens betydelse för vår sociala identitet. Idag arbetar jag för Tillväxtverket med att öka samspelet mellan fysisk samhällsplanering och näringslivsutveckling. Det ger mig anledning att engagera mig i föreningen – för att inte tappa kontakten med de lokala lösningarna på utmaningar som världen brottas med.

 

Rulle Malmqvist, ledamot
Rulle

Började som säsongare i mitten av åttiotalet, pendlade mellan Åre, Kalifornien och lite Trollhättan. Att Åre betyder mycket för mig insåg jag nog när jag försökte flytta härifrån på nittiotalet, men kom tillbaka fyra månader senare.
Har jobbat med många olika saker men ICAÅRE var min huvudsysselsättning i nästan tjugo år. Under dessa år blev jag mer och mer intresserad av Åre som ort och dess omgivningar inte bara backarna under vintern. För mig är föreningens kontakt med bybor, gäster och vara en länk mot både kommun och destinationsbolaget viktigt. Det gäller att vi tar tillvara på det som är nu för det blir historia i framtiden.

 

Ann-Sofie. Gumaelius, ledamot
Ann-Sofie

Jag gör min 20:e vintersäsong i Åre, ganska oväntat på ett sätt, längdåkare som jag var. Kom 1982 från västkusten via Östersund. Längtade till riktig vinter, och tänkte mig att jobba något år i Åre, mest av nyfikenhet. Men det blev så mycket mer. Jag upptäckte att jag trivdes här året runt, och jag fascinerades av Åres unika historia, med vinterturismen, samerna, karolinerna, gruvepoken i Fröå/Huså mm. Dessutom är naturen här en fantastisk och omväxlande lekplats för alla åldrar.
Samtidigt ser jag ju att mycket av historiska miljöer riskerar att trängas bort av en alltför ohämmad/oreglerad utbyggnad för  en växande turism. Jag ser det som oerhört viktigt att uppnå en balans mellan dessa två intressen

 

Maria Wilhelmsson, suppelant
Maria

Utbildad Idrottsvetare som jobbar på Åre Turistbyrå. Med rötter som sträcker sig generationer tillbaka i dalen har jag ett brinnande intresse för både Åres historia, nutid och framtid. För mig är det viktigt att förena byns ständiga utveckling med den intressanta historia bygden bär på, att det genuina Åre bevaras i den nödvändiga utvecklingen och att såväl Åres turister som bofasta inspireras till att ta tillvara på vårt kulturarv.”

 

Fredrik Thulin, suppleant
Tulle

Ägare av produktionsbolaget Åre Media Network och TV Åre, tidigare medlem i det Svenska Freestyle Landslaget och restaurangarbetare. Årebo sedan födseln och har aldrig velat lämna byn, är genuint intresserad av att bevara och berätta Åres historia, både turisthistoria men även den samtida, som kommer vara en del av det, som kommande generationer betraktar som historia.
Jag jobbar dagligen med att dokumentera och arkivera vår samtid genom reportage och bilder som filmas och fotograferas i Åre med omnejd. Är otroligt stolt över min hemby, Åres starka varumärke och dess långa turisthistoria.

 

Martin Alzén, ledamot
Martin

Jag tycker alla borde engagera sig i samhället på något vis. Det går bara inte säga att ”någon borde”, ibland måste denne någon vara en själv. Åre by och turistförening är en viktig kugge i det lilla samhälleliga maskineriet och när jag blev tillfrågad att vara med så föll det sig naturligt att hugga i eftersom jag gillar min hemby i all dess variation. I framtiden drömmer jag om, museum och böcker. Jag tror vi har svårt att ta turismhistorien på allvar, men om den inte nedtecknas snart kommer den försvinna med minnet hos de första pionjärerna. Och kan jag vara en del av grunden, en kugge i hjulet som gör att det blir möjligt är jag glad. I mina ögon är Åre en genuin by som mitt hjärta klappar extra för.

 

Hans Hedblad, suppleant
Hans

Vi flyttade till Åre 1985 för att starta upp ICAÅRE i ”Mitt i Åre” och vi kände då endast några få årebor – familjen Bagge som drev Lillåstugan. I vår yrkesroll kände vi att det var viktigt för oss att lära känna bygden genom dess befolkning liksom dalgångens historia.  Ganska snart ledde detta intresse oss in i engagmeang i flera ideella föreningar. Engagemanget för Åre och för byns utveckling lever vidare även om vi inte längre är yrkesaktiva. Drömmen är att en dag få se att det turisthistoriska museet, som skulle stärka Åre kulturellt, blir verklighet.