Åres historia

Innehåll på denna sida – snabblänkar (kommer att fyllas på)
Åres historia i korthet
Åres byggnadshistoria

 

Åres historia i korthet
Åredalen har som många andra bygder en lång och intressant historia att berätta. Vill man gå riktigt långt tillbaka i tiden, kan man börja där den Skandinaviska bergskedjan bildades och Åreskutan hamnade där den nu ligger. Man kan sedan titta på hur landskapet såg ut efter den senaste istiden. Även där hittar man intressanta inslag som fick betydelse för hur Åredalen formade sig till vad den är i dag. Lite längre fram, troligen i senare delen av järnåldern började människan sätta sina avtryck i landskapet genom uppodling av dalgången.

Vikingatiden innebar täta kontakter mellan bebyggarna i  Norska Tröndelag och innevånarna kring Storsjön i centrala Jämtland. En av de mer använda vägarna mellan folken löpte genom Åredalen. Senare kom pilgrimsvandringarna till nuvarande Trondheim att föra många människor genom dalgången. Pilgrimerna kan kanske kallas de första turisterna som sökte sig till trakten. Åre Gamla Kyrka från 1200-talet blir den första byggnaden av lite storlek i dalgången.
Tiden fram till 1700-talet kom att präglas av ofred och krig med Armfelts dödsmarsch över gränsfjällen nyåret 1719 som den mest omskrivna händelsen.

År 1835 invigdes den första riktiga landsvägen genom Jämtland över till Norge, den så kallade Karl-Johansvägen. Men långt tidigare började naturutforskare besöka trakterna kring Åreskutan för att studera fjällens geologi, djur och växtliv och nu fick invånarna i Åre möjlighet att tjäna sina första kronor på besökande från södra delen av landet. Dalgången bestod på 1700-talet av en handfull små fjällhemman där man försörjde sig på naturahushållning, så att få hyra ut  sängplats till ett par botanister någon vecka var ett välkommet tillskott i hushållskassan. Efter naturutforskarna kom luftgästerna som behövde kurera sina lungor med hjälp av den höga och friska luften.

När sedan järnvägen invigdes 1882 började den verkliga utvecklingen av Åre. Hotell, pensionat och restauranger byggdes. Ingenjör CO Rahm kom till byn som gäst första gången 1903 och efter förebild från alperna, han hade bl.a. besökt Davos, utarbetade han åren 1906-07 Åre-projektet där en Bergbana upp mot fjället var det mest framträdande inslaget. Åre Aktiebolag bildades 1908 och 1910 var det dags att förrätta invigning av Åre Fjällbana, som Bergbanan då hette.
Åre utvecklades nu snabbt till en betydande vintersportort och 1954 arrangerade Åre för första gången Alpina WM.
1970-talet innebar ett andra Åre-projekt, nu med svenska staten som initiativtagare och finansiär och där det mest påtagliga inslaget blev Kabinbanan som invigdes 1977. Sen kom Stenmarks-epoken och intresset för utförsåkning växte ytterligare.

År 2007 genomförde Åre sin andra WM-tävling och Åre är nu en väl etablerad internationell vintersportort.

Detta var en snabbversion av Åres utveckling till internationell turistort. Avsikten är nu att allt efterhand fylla denna hemsida med fördjupad information om Åres historia. Först ut planerar vi en  berättelse om Ingenjören C O Rahm och en beskrivning av det första Åre-projektet.
Tillbaka till innehåll

Åres byggnadshistoria
Åres byggnadshistoria –  från det första skidhotellet till dagens skidortsindustri – beskrivs och illustreras här av byggnadsantikvarie Veronica Olofsson i skriften Vinterturismens byggnadsverk. Skriften är en sammanfattning från ett föredrag på Jamtli 2006. Byggnadshistoria (som pdf)
Tillbaka till innehåll