MEDLEMSBREV JANUARI 2013

Vilket fint vinterväder vi fått uppleva i dag. 15 cm nysnö föll LODRÄTT ner över oss under förmiddagen.
Vi är ju mest vana vid VÅGRÄTA snöleveranser i samband med friska vindar.
Och mer snö är i antågande enligt SMHI vilket är välkommet med tanke på de stundande sportlovsveckorna.

Åre by & turistförening fyller 100 år 2013.

Citat ur Martin Wallers Årekrönika:

”Efter en inbjudan, dagtecknad den 16 februari 1913, anmodade ingenjör C O Rahm turistovänliga personer, som antingen var fast bosatta i Åre eller enbart turister, att infinna sig till en sammankomst nere på Grand Hotell, där alltjämt hotelldirektör Ture Marcus härskade och frikostig som vanligt efter sammankomsten inbjöd samtliga till supé som med allt eftersnack drog ganska långt ut på småtimmarna. Man hade liksom en känsla av att här var något för framtiden i görningen och ett tillfälle att väl tillvarata.”

Föreningen som sedan bildades kom att heta Åre Turistförening och syftet var att ”tillvarata Åres alltmer växande turistspörsmål och som en officiell maktfaktor föra Åres turistiska talan.”
Föreningen kom att fungera som Åres destinationsbolag, för att använda ett modernt uttryck, ända fram till början av 1970-talet då turistspörsmålen övertogs av Åre nya storkommun.
Åre Turistförening levde vidare med ansvar för att sköta blomlanteringar, parkbänkar, lekplats majbrasa, städdag etc.
För att understryka att föreningens verksamhet mer handlade om turistiska byfrågor med bybor och Årevänner som medlemmar, så ändrades namnet år 2006 till Åre by & turistförening.

Hur tänker vi då fira 100-åringen?

Vi börjar med att uppmärksamma datumet den 16 februari då initiativet till föreningsbildandet togs av CO Rahm. Och det gör vi genom att inbjuda till ÖPPET HUS i vår nya arkivlokal, som är belägen i Produkthusets källarplan. Vi vill visa upp den lilla arkivlokalen där vi nu samlar sådant som har med Åres turisthistoria att göra. Vi bjuder också på kaffe/saft och 100-årsbakelse. Ni får också möjlighet att se de föremål som vi hittills samlat i arkivet. Vi uppmanar också alla våra medlemmar att titta igenom vindar och källarförråd och se om ni har gamla föremål och bilder etc. som ni vill lämna till arkivet. Vi har fortfarande en dröm om att få till ett turistmuseum i Åre. Därför tycker vi det är viktigt att samla sådant som kan vara av intresse för att visa upp vår fantastiska turisthistoria. Tänk på att även 80-90-talen snart är historia.

Välkomna till ÖPPET HUS, lördag den 16 februari mellan kl 12.00 och 18.00. Se också kommande annons i Årebladet.
Det stora firandet sparar vi till årsmötet i november. Då blir det kalas.

Adressregistret.
Vi har gått igenom vårt e-postregister och upptäckt att några medlemmar ej funnits med där men nu skall detta vara uppdaterat vilket då innebär att du som nu får ett medlemsbrev för första gången tyvärr ej kommit med i registret tidigare. Tidigare medlemsbrev finns att läsa på vår hemsida www.arebyturistforening.se.

Vinterhälsningar!

styrelsen