Det krävs resurser för löpande underhåll av väg- och gatunätet i Åre. Sedan torget och vägarna i centrala delarna rustades på 90-talet har ytterst lite gjorts anser debattörerna. Foto: Elisabet Rydell-Janson

Inför VM 2007 byggdes det som aldrig förr i Åre. Vi fick ett betydligt bättre centrum med många nya butiker och restauranger samt ett rejält tillskott av nya turistbäddar.

Vi har också haft en ökning av besökande under både sommar och vinter även om denna vinter visar på en mindre nedgång. Till det finns det många bra förklaringar, men det visar också på att vi har en tuff marknad att konkurrera på. Det gör sig inte av sig själv att Åre ständigt ska öka sina siffror.
Byggandet har fortsatt i hög takt efter VM, även om vi var många som trodde på en lugnare period. Nu står Åre inför ett nytt jättekliv. Enligt vision 2020 skall Åredalen fram till år 2020 öka från dagens cirka 30000 turistbäddar till cirka 50000. Att det finns intresserade exploatörer har ju tydligt framgått av media senaste tiden.
En fråga som inställer sig inför en fortsatt expansion är hur vi ska klara av alla följdinvesteringar, tänker bland annat på infrastrukturen och dagligvaruhandeln. Vi kan ju redan nu konstatera att vägar och parkeringar inte räcker till under dagens säsongtoppar och att livsmedelshandeln inte är dimensionerad för kommande bäddutbyggnader.
Dessutom krävs resurser för ett löpande underhåll av exempelvis väg och gatunätet.
Sedan torget och vägarna i centrala delarna av Åre rustades på 90-talet har ytterst lite gjorts för att underhålla den investeringen. Årevägen genom centrum är i mycket dåligt skick med bland annat stora hål i asfalten. Grottan, som renoverades för ett antal år sedan behöver åtgärdas igen, likaså stentrappan nedanför torget. Listan kan göras lång.
Dessutom behöver investeringar göras i cykel- och promenadvägar och andra gemensamma faciliteter för att Åre skall kunna hävda sig som en konkurrenskraftig turistdestination på den internationella marknaden.
Åre, med ambitionen att vara en ledande turistort med internationella mått mätt, ligger i en liten glesbygdskommun med 10000 invånare. Även om man med fog kan påstå att det borde vara ett kommunalt ansvar att lösa många av de frågor som vi beskriver så inser man samtidigt att de resurser Åre kommun förfogar över är långt ifrån tillräckliga för att klara de krav som ställs.
Men om vi nu konstaterar att resurser saknas i den kommunala budgeten för sådant som måste göras så kan vi ju inte stoppa huvudet i sanden (eller snön) och tro att det ordnar sig på något sätt. Det blir ingen lätt uppgift för Åre kommun att klara ut detta – men arbetet måste påbörjas. Dessutom måste det till investeringar för att de människor som bor, lever och arbetar i Åre med omnejd ska få ett bra liv med tillgång till bostäder, trivsam miljö och nödvändig samhällsservice.
Vi uppmanar nu alla som har idéer och synpunkter på hur kommunen ska klara av denna stora utmaning att komma på Bymötet i Åre den 20 april. Där finns både ledande politiker och kommunala tjänstemän på plats för att lyssna och svara på frågor.

Styrelsen, Åre by- och turistförening: Arne Hafstad, Hans Hedblad, Anita Nässlander, Gunilla Eriksson, Elisabeth Hultqvist-Hasselbom, Erik Ahlström, Ewa Ekelius, Anne Johansson, Rulle Malmqvist, Tina Fors, Per Mittjas

>> Denna artikel finns på LTZ måndag 18 april 2011