Som en del i historieprojektet ”Åre 100 år” så kommer vi på olika sätt samla in och dokumentera dalgångens långa turisthistoria. Därför arrangerar vi nu ett seminarium där bl.a. Sune Malmström, Jan Billow och Pocke Nilsson berättar om sina minnen från en viktig epok i Åres utveckling. Även företrädare för 70-talets politiker är inbjudna. Alla som är intresserade av Åres turisthistoria och framför allt ni som var med på den tiden är varmt välkomna att deltaga.
Åregården tisdagen den 6 april kl 16.00-19.00.