Under en längre tid har hemsidan fungerat dåligt. Så äntligen har vi fått i ordning på den efter att bytt webb-hotell.