Tack alla som kom till årsmötet!
Ett 50-tal medlemmar hade infunnit sig till Åregården där årsmötet hölls. Årsmötesförhandlingarna klarades av på en halvtimme och valberedningen hade förberett sig väl och den enda förändringen blev att Elisabeth Weidlertz valdes in på en suppleantplats efter Biss Larsson som avsagt sig omval. Tack Biss för dina år i styrelsen och välkommen säger vi  till Elisabeth! Styrelsens sammansättning framgår av uppgifter på hemsidan. Blommor,choklad och applåder delades ut till Lars Marcus, Anders Hedström och Ingrid ”Ninni” Jonsson Wallin för deras insatser för Åre by och vår turisthistoria. Efter mötet informerades om föreningens planer på ett stort historieprojekt ”Åre 100 år – från bondby till turistmetropol” , Byvandring med Lars Marcus och Bitte Engman samt boken om Olle Rimfors. Därefter samlades medlemmarna till en välsmakande och trivsam årsmötesmiddag i Åregårdens matsal.