Åre by & turistförenings styrelse har beslutat att tilldela Åre Hälsocentral Årets utmärkelse 2015 med följande motivering:

Åre Hälsocentral har under en följd av år utvecklats till ett föredöme bland länets Hälso-centraler. Utmärkande har varit en hög ambitionsnivå och insikt av att vara en viktig del av en internationell turistort. Detta i kombination men hög kompetens och personligt bemötande.
Med generösa öppettider och öppnandet av en filial centralt i Åre, har man anpassat verk-samheten till säsongsvariationerna i en destination med högt ställda krav på service och gästnytta.
Ortsbor och åregäster känner stolthet och trygghet över sin Hälsocentral!
Utmärkelsen skall även ses som ett stöd i kampen för att snarast tilldelas ökade resurser från Region Jämtland-Härjedalen i den rådande flyktingsituationen. Utan ökade resurser kan den annalkande vintersäsongen innebära att allt det goda man har byggt upp äventyras och att personalen, med sin höga ambition, kan komma att få en alltför tung arbetsbörda.
IMG_0029