Åre by- & turistförening är för dig som vill delta i och stödja en långsiktigt hållbar utveckling i Åre by. I samverkan med bybor och Årevänner är föreningen en länk  till företagare och Åre kommun. Vi verkar för en trivsam och hållbar livsmiljö och bevarar och vårdar Åres traditioner och kulturhistoria.

Föreningen arrangerar, tillsammans med bl a ÅRE Destination, de årliga städdagarna i maj, Valborgsfirande vid Åre strand samt Luciafirande i Åre gamla kyrka. I samarbete med Åre bibliotek och turistbyrå arrangerar vi en mängd intressanta föreläsningar kring Åre och Jämtlands kultur och natur. Föreningen är också värd för Åre museum – en utställning i Bergbanans bergstation om Åres utveckling från bondby till turistmetropol samt till upplevelsevandringen Trollstigen som sträcker sig från Fjällgården till Åre torg. Föreningen lägger också mycket energi på att svara på samråd kring de många detaljplaner som är på gång i centrala Åre. Där bevakar och påpekar vi det kulturhistoriska och långsiktigt hållbara perspektiven i dessa processer.

Genom Leader-projektet Åres historia – en outnyttjad resurs arbetar Åre by- och turistförening bland annat med att digitalisera historiska foton och filmer kopplat till Åres turismhistoria. Under det kommande året kommer föreningens ideella krafter att lägga 100-tals timmar på att scanna dessa foton och filmer och därmed tillgängliggöra Åres moderna kulturarv för kommande generationer.

Om du har foton eller filmer i gömmorna som illustrerar Åres turismhistoria och som du tror kan vara värdefulla för oss att scanna in, hör av dig! Om du vill lära dig mer om Åres historia, digitalisering av foton och filmer eller engagera dig för att bevara vår turismhistoria kan du medverka i inscanningen av material. Vi utbildar dig i tekniken och du blir av del av gänget. Kontakta oss på info@arebyturistforening.se eller genom ett meddelande på Facebook.

Följ arbetet med digitaliseringen av bilder på https://abt.kulturhotell.se, gå gärna in och lägg till till ytterligare information till bilderna om du har.

Bästa sättet att ha koll på föreningens aktiviteter och arrangemang är att följa Åre by- och turistförening på Facebook: https://www.facebook.com/arebyturistforening.

Åres historia – en outnyttjad resurs finansieras av Leader -skog, sjö och fjäll och Europeiska jordbruksfonden.