Ett svar på ”Städdag 2015”

  1. Den 6 maj genomfördes den årliga städdagen i byn. Vi provade att städa mitt i veckan för att möjligen rekrytera fler deltagare. I Åre kan kom fler städare än tidigare, mycket genom att fritidshemmet på skolan gjorde en insats. Det blev drygt 50 personer totalt. (I Duved o Björnänge städade ett tiotal personer vardera)
    Insamlat skräp uppgick till minst 12 kubikmeter i Åre.

    Centrala Åre blir numera städat regelbundet, så där kunde vi endast passera. Men bl a utefter järnvägen och E 14 fanns mycket att hämta. Allra mest att plocka upp fanns nog i och runt Israelsviken, under den s k Finlandsbron, speciellt vid inflödet.
    Vädret var rätt lagom för den här aktiviteten och humöret var fint. ICA Åre bjöd på fika inkl frukt inne vid kiosken, och städarna fick varsin biljett till badet på Holiday Club

Kommentarer är stängda.